Z życia szkoły O szkoleHistoriaGronoComeniusDokumenty

Szkoła z klasąWF z klasąPodział godzinLinki edukacyjne

Ogłoszenia

Dla uczniów

Dla rodziców

Prace uczniów

Konkursy

Chronimy Dzieci

Osiągnięcia

Galeria

Szkoła na YouTube

Bezpieczny Internet

Promocja zdrowia

Archiwum

Kontakt

 

    

HISTORIA SZKOŁY –KALENDARIUM

 • 1876 - podjęcie decyzji o budowie szkoły przez Radę Gminną w Białobrzegach

 • listopad 1935 –złożenie do Rady Miejskiej Krosna pisemnego wniosku budowy szkoły w Białobrzegach przez urzędnika Inspektoratu Szkolnego i sekretarza Szkolnej Rady Powiatowej w Krośnie pana Franciszka Szombarę

 • 21 grudnia 1935 – uchwalenie przez Radę Miejską w Krośnie budowy szkoły w Białobrzegach

 • sierpień 1936 – powołanie dziewięcioosobowego komitetu budowy szkoły pod przewodnictwem pana Franciszka Szombary

 • 1935-1937 – uzyskanie zezwolenia na budowę szkoły i zbieranie na ten cel funduszy

 • 3 kwietnia 1937 – rozpoczęcie budowy szkoły po lewej stronie Wisłoka

 • 2 października 1938 – uroczyste otwarcie Publicznej Szkoły Powszechnej Koedukacyjnej III stopnia z udziałem Władz Miejskich, wszystkich istniejących szkół oraz licznie zgromadzonego społeczeństwa białobrzeskiego

 • 8 października 1938 – rozpoczęcie nauki w nowej szkole; w klasach I-IV uczyło się 201 dzieci, nauka odbywała się w trzech salach lekcyjnych, była też sala gimnastyczna i kancelaria szkolna;

                   Kuratorium przyznało szkole trzy etaty nauczycielskie:

p. Anna Bazanówna - stała nauczycielka i kierownik szkoły

p. Anna Parylakowa – stała nauczycielka

p. Wilhelm Hammer – nauczyciel kontraktowy

ks. Jan Pustelak          

 • 1 września 1939 – wybuch II wojny światowej – budynek szkolny został zrabowany i splądrowany przez Niemców, początkowo służył jako kwatera wojsk niemieckich

 • 22 listopada 1939 – rozpoczęcie nauki na polecenie inspektora szkolnego; kierownikiem szkoły został p. Władysław Jabłoński, liczba dzieci wynosiła 471 (były to dzieci z  rejonu Krosna, ponieważ szkoły miejskie zajęły władze okupacyjne); nauka odbywała się na trzy zmiany, również w pomieszczeniu domu ludowego i w domach prywatnych

 • rok szkolny 1941/42 – kontynuowanie nauki przez 382 dzieci w 9 oddziałach, kierownikiem szkoły był p. Franciszek Gonet; istniało też tajne nauczanie zakazanych przez okupanta przedmiotów (literatura polska, historia i geografia)

 • 22 grudnia 1941-16 lutego 1942 – zawieszenie zajęć z powodu epidemii tyfusu

 • 12 października 1942 – 1 listopada 1942 – zamknięcie szkoły z powodu czerwonki

 • 4 stycznia 1944 - 21 stycznia 1944 – zawieszenie zajęć z powodu braku opału

 • 26 lutego – 12 marca 1944 – zajęcie budynku szkolnego przez władze okupacyjne na szpital wojskowy

 • 25 października 1944 – rozpoczęcie nauki po kapitalnym remoncie w budynku głównym szkoły; liczba dzieci w 10 oddziałach wynosiła 353, szkołą kierował p. Franciszek Gonet

 • 1945-1947 - zawiązanie się Komitetu Rozbudowy Szkoły pod przewodnictwem p. Józefa Krzanowskiego, pozyskiwanie funduszy na rozbudowę

 • czerwiec 1948 - przyznanie przez Ministerstwo Oświaty subwencji na rozbudowę w wysokości 5 mln złotych

 • 24 października 1948 – poświęcenie kamienia węgielnego i wmurowanie aktu erekcyjnego

 • 27 września 1949 – rozpoczęcie rocznego kursu dla analfabetów
 • 1950-1952 - zwiększenie liczby sal lekcyjnych do ośmiu (w tym trzy nowo wykończone); nauką objęto 290 dzieci w 9 oddziałach
 • 4 listopada 1950 – zorganizowanie w szkole świetlicy dziecięcej, której działalność finansowało Krośnieńskie Kopalnictwo Naftowe, Wydział Oświaty i inne instytucje
 • 1951 – zorganizowanie przy szkole przedszkola dla 40 dzieci
 • 1956/1957 – objęcie stanowiska kierownika szkoły przez p. Mariana Pelczara (funkcję tę pełnił do 1966 roku), pracę z 380 uczniami w 12 oddziałach prowadzi 12 nauczycieli; dokonanie przebudowy części budynku szkoły, urządzenie pomieszczenia na dożywianie dzieci
 • 1971/1972 – objęcie stanowiska dyrektora szkoły przez p. Tadeusza Komara (funkcję tę sprawował do 1989 roku), borykanie się z trudnościami lokalowymi (liczba uczniów 757, nauka trzyzmianowa, prowadzona dodatkowo w Domu Ludowym na Białobrzegach i świetlicy osiedlowej „Magnolia”); zawiązanie się Komitetu Budowy i Modernizacji Szkoły (przewodniczący- p. Stanisław Golec), wykonanie szeregu prac modernizacyjnych
 • od 1989 - funkcjonowanie szkoły jako placówki samodzielnej (pod względem kadrowym i finansowym) pod kierownictwem p. Anny Pelczar (stanowisko dyrektora szkoły zajmowała do 1998 roku), kontynuowanie modernizacji budynku szkolnego przy wydatnej pomocy Rady Rodziców
 • 1993/1994 – przystąpienie do realizacji programu szkół promujących zdrowie; powołanie zespołu koordynującego działania (pod kierownictwem p. Anny Gaudzińskiej - Głowa)
 • 14 października 1996 – odsłonięcie w budynku szkoły tablicy upamiętniającej zasługi pana Franciszka Szombary (budowniczego szkoły)
 • 1 września 1998 – obowiązki dyrektora szkoły obejmuje p. Anna Gaudzińska - Głowa
 • 14 października 1998 – obchody 60-lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie; nadanie szkole imienia Marii Konopnickiej
 • 1999 r. - reforma edukacji - uczniowie klas 1- 6 stali się automatycznie uczniami 6- letniej szkoły podstawowej
 • 20 marca 2001 – otrzymanie z rąk Ogólnopolskiego Koordynatora Szkół Promujących Zdrowie pani Marii Sokołowskiej CERTYFIKATU SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE („Trójka” jako pierwsza szkoła w regionie)
 • 2002/2003 – realizacja zadań ogólnopolskiej akcji „Szkoła z klasą” organizowanej przez „Gazetę Wyborczą” i Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego
 • kwiecień 2002 r. - pierwszy ogólnopolski sprawdzian kompetencji szóstoklasisty - uplasowaliśmy się w 8 staninie
 • 10 października 2003 – otrzymanie przez Szkołę Podstawową nr 3 w Krośnie im. Marii Konopnickiej tytułu „Szkoła z klasą”
 • czerwiec 2004 r. - Nagrodę Prezydenta Miasta Krosna otrzymała Paulina Bocheńska - tytuł laureata Konkursu Humanistycznego oraz Katarzyna Reiss - tytuł laureata Konkursu Matematyczno - Przyrodniczego
 • 21 marca 2005 r. – uroczyste otwarcie Centrum Informatycznego zorganizowanego w bibliotece szkolnej
 • 3 czerwca 2005 r. – udział szkoły w drugiej edycji „Parady Narodów Europy” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Rozwoju Miasta Krosna „Twoje Krosno” -(w konkursie brały udział 24 szkoły - nasza zdobyła zaszczytne III miejsce)
 • 1 sierpnia 2005 r. – 31 lipca 2008 r.- realizacja zadań międzynarodowego programu COMENIUS – tytuł projektu: „Cztery pory roku w Europie i ich wpływ na nasze życie”
 • 16 września 2005 – spotkanie osób, które 1 września 1945 roku rozpoczęły naukę w klasie pierwszej SP 3 w Krośnie
 • listopad 2005 r. - założenie szkolnej witryny internetowej
 • grudzień 2005 r. - otrzymanie nowoczesnej pracowni komputerowej w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
 • czerwiec 2006 r. - Nagrodę Prezydenta Miasta Krosna otrzymała Patrycja Krzanowska - tytuł laureata Konkursu Humanistycznego
 • 19 -21 października 2006 r. - wizyta przedstawicieli pięciu szkół partnerskich współpracujących  w projekcie Socrates Comenius pt. "Cztery pory roku w Europie i ich wpływ na nasze życie"
 • czerwiec 2007 r. - Nagrodę Prezydenta Miasta Krosna otrzymał Bartłomiej Kolanko - tytuł laureata Konkursu Humanistycznego
 • 1 czerwca 2008 r. - zdobycie I miejsca w kategorii szkół podstawowych za prezentację  „O krasnoludkach i sierotce Marysi” podczas IV Parady Bajek zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kultury Dzieci i Młodzieży „Dysonans”, Regionalne Centrum Kultur Pogranicza i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie
 • czerwiec 2008 r. - Nagrodę Prezydenta Miasta Krosna otrzymał Michał Półchłopek za osiągnięcia sportowe
 • czerwiec 2008 r. - zajęcie przez szkołę I miejsca konkursie "Poszukiwacze Zaginionych Baterii" w kategorii szkół podstawowych (konkurs organizowany przez Urząd Miasta Krosna i MPGK Krosno Sp. zoo
 • 10 października 2008 r. - uroczystość nadania i poświęcenia SZTANDARU, 70 - lecie szkoły.
 • 19 listopada 2008 r. - strona internetowa szkoły poświęcona realizacji projektu Comenius zdobyła II miejsce w kategorii szkół podstawowych w ogólnopolskim konkursie "Comenius w Internecie"
 • grudzień 2008 r. - projekt Comenius pt. "Cztery pory roku w Europie i ich wpływ na nasze życie" uzyskał tytuł przykładu dobrej praktyki przyznany przez Europejski Fundusz Systemu Rozwoju Edukacji (taki tytuł uzyskało w roku szkolnym 2007/2008 tylko 25 projektów na 588 ocenianych przez Agencję Narodową)
 • czerwiec 2009 r. - zajęcie przez szkołę I miejsca w V edycji konkursu "Poszukiwacze Zaginionych Baterii" w kategorii szkół podstawowych (konkurs organizowany przez Prezydenta Miasta Krosna, Wydział Ochrony Środowiska przy współpracy: Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krośnie oraz Organizacji Odzysku Zużytych Baterii REBA S.A.
 • czerwiec 2009 r. - Nagrodę Prezydenta Miasta Krosna otrzymał Bartłomiej Kolanko - tytuł laureata Konkursu Matematycznego
 • czerwiec 2009 r. - Nagrodę Prezydenta Miasta Krosna otrzymał Michał Półchłopek - III miejsce w wojewódzkim konkursie "Nauka z Komputerem"
 • czerwiec 2010 r. - ponowne zajęcie I miejsca w Konkursie "Poszukiwacze Zaginionych Baterii" w kategorii szkól podstawowych
 • czerwiec 2010 r. - Nagrodę Prezydenta Miasta Krosna otrzymała Lena Helińska -   za uzyskanie tytułu laureatki ogólnopolskiego Konkursu Literackiego "Moje spotkanie z przyrodą" oraz zdobycie I miejsca  w małym finale Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego "Słowo daję 2009/2010"
 • czerwiec 2010 r. - Nagrodę Prezydenta Miasta Krosna otrzymał Arkadiusz Zajdel - za II miejsce w Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego w szachach;
 • czerwiec 2010 r. - Nagrodę Prezydenta Miasta Krosna otrzymał Michał Półchłopek za II miejsce w finale wojewódzkim igrzysk młodzieży szkolnej w lekkoatletycznych mistrzostwach w skoku wzwyż
 • czerwiec 2011 r. - zajęcia II miejsca w konkursie "Poszukiwacze Zaginionych Baterii" w kategorii szkól podstawowych
 • czerwiec 2011 r. - Nagrodę Prezydenta Miasta Krosna otrzymali Lena Helińska - tytuł laureata Konkursu Humanistycznego oraz Arkadiusz Zajdel - tytuł laureata Konkursu Matematycznego
 • czerwiec 2011 r. - uzyskanie przez placówkę tytułu "Szkoła Odkrywców Talentów"
 • 20 czerwca 2011 r. - uroczyste oddanie do użytku placu zabaw i nowego boiska szkolnego
 • 2011/2012 - realizacja zadań w ramach ogólnopolskiego programu "Szkoła z klasą 2.0"
 • czerwiec 2012 r. - udział przedstawicieli szkoły w ogólnopolskim Festiwalu Projektów w Warszawie jako podsumowanie działań w programie "Szkoła z klasą 2.0"
 • lipiec 2012 r. - uzyskanie certyfikatu "Szkoła z klasą 2.0"
 • czerwiec 2013 r. - udział przedstawicieli szkoły w ogólnopolskim Festiwalu Projektów w Warszawie jako podsumowanie działań w programie "Szkoła z klasą 2.0"
 • czerwiec 2013 r. Nagrodę Prezydenta Miasta Krosna II stopnia uzyskał Marcin Hawryluk - laureat Wojewódzkiego Konkursu matematycznego, finalista wojewódzkich konkursów z języka polskiego, historii i języka angielskiego
 • sierpień 2013 r. - uzyskanie po raz drugi certyfikatu "Szkoła z klasą 20."
 • wrzesień 2013 r. - przystąpienie Szkoły do pilotażowego programu "WF z klasą"
 • II semestr r. szk. 2013/2014 - udział w programie "WF z klasą"
 • sierpień 2014 r. - uzyskanie certyfikatu ukończenia I edycji programu "WF z klasą"
 • czerwiec 2014 r. - I miejsce szkoły w konkursie "Poszukiwacze zaginionych baterii"
 • czerwiec 2014 r. - nagroda Prezydenta Miasta Krosna dla Aleksandry Korus - laureatka konkursu języka polskiego, finalistka konkursu z przyrody
 • czerwiec 2014 r. - nagroda Prezydenta Miasta Krosna dla Weroniki Bargiel - II miejsce w lokalnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Polskiego - "Ojczyzna polszczyzna"
 • wrzesień 2014 r.  - przystąpienie do II edycji programu "WF z klasą"
 • sierpień 2015 r.  - uzyskanie certyfikatu ukończenia II edycji programu "WF z klasą"
 • 1 września 2016 r. - obowiązki dyrektora szkoły obejmuje p. Dorota Patejko
 • 14 września 2016 r. - wizyta prawnuczki Marii Konopnickiej - pani Joanny Modrzejewskiej

do góry