Z życia szkoły O szkoleHistoriaGronoComeniusDokumenty

Szkoła z klasąWF z klasąPodział godzinLinki edukacyjne

Ogłoszenia

Dla uczniów

Dla rodziców

Prace uczniów

Konkursy

Chronimy Dzieci

Osiągnięcia

Galeria

Szkoła na YouTube

Bezpieczny Internet

Promocja zdrowia

Archiwum

Kontakt

 

    

Misja szkoły

„Moja szkoła promuje zdrowie, jest bezpieczna, przyjazna, otwarta – lubię się w niej uczyć”

Szkoła będzie wspólnotą opartą na zasadzie partnerstwa, przyjaźni, szacunku i wzajemnej pomocy, a także zaangażowaniu uczniów, rodziców i pracowników w kształtowaniu jej wizerunku.

Szkoła będzie pomagać uczniom w osiąganiu pełni ich rozwoju dzięki:

 • stwarzaniu miłej, bezpiecznej atmosfery nauki i współżycia;

 • rozpoznawaniu, zachęcaniu i rozwijaniu indywidualnych oraz twórczych uzdolnień i umiejętności na miarę ich możliwości intelektualnych;

 • rozwijaniu poczucia dumy z osiąganych wyników.

Szkoła będzie przygotowywać dziecko do przyszłego życia poprzez:

 • uczenie respektowania potrzeb innych i tolerancji, uczenie kultury dyskusji, dialogu z drugim człowiekiem, aby nawarstwiające się sprzeczności umieć rozwiązywać z poszanowaniem godności każdego człowieka;

 • kształtowanie pozytywnego stosunku do zabawy, pracy, wypoczynku;

 • propagowanie dziedzictwa kultury narodowej oraz kształtowanie postaw patriotycznych;

 • poznawanie zasad życia społecznego;

 • budowanie pozytywnego systemu wartości;

 • kształtowanie umiejętności dokonywania właściwych wyborów moralnych;

 • zachęcanie do zespołowego działania i odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.

Szkoła będzie promować zdrowy styl życia poprzez:

 • przeciwdziałanie narkomanii, alkoholizmowi, nikotynizmowi;

 • walkę z przejawami agresji, hałasem;

 • propagowanie aktywnego wypoczynku;

 • uczenie zachowań prozdrowotnych.

Grono nauczycielskie będzie:

 • wzajemnie sobie pomagać, okazując szacunek i życzliwość w wypełnianiu powierzonych mu zadań wobec uczniów szkoły; poszukiwać nowych rozwiązań organizacyjnych, edukacyjnych i wychowawczo – opiekuńczych;

 • przestrzegać etyki zawodu nauczycielskiego.

do góry         wstecz