Z życia szkoły O szkoleHistoriaGronoComeniusDokumenty

Szkoła z klasąWF z klasąPodział godzinLinki edukacyjne

Ogłoszenia

Dla uczniów

Dla rodziców

Prace uczniów

Konkursy

Chronimy Dzieci

Osiągnięcia

Galeria

Szkoła na YouTube

Bezpieczny Internet

Promocja zdrowia

Archiwum

Kontakt

 

    

 

Ogłoszenia


Informacja dla Rodziców o i - Dzienniku

 

 

do góry


 

Harmonogram spotkań z rodzicami

w roku szkolnym 2017/2018

L. p.

Data spotkania

Rodzaj spotkania

1.

20 września 2017 r.

Zebrania z rodzicami

2.

4 października 2017 r.

Dzień otwarty dla rodziców - pierwsza środa miesiąca

3.

15 listopada 2017 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas IV - VII

4.

22 listopada 2017 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas I - III

5.

6 grudnia 2017 r.

Dzień otwarty dla rodziców - pierwsza środa miesiąca

6.

24 stycznia 2018 r.

Zebrania z rodzicami (informacja o postępach za I semestr)

7.

7 marca 2018 r.

Dzień otwarty dla rodziców - pierwsza środa miesiąca

8.

4 kwietnia 2018 r.

Dzień otwarty dla rodziców - pierwsza środa miesiąca

9.

9 maja 2018 r.

Zebrania z rodzicami klas IV - VII

10.

30 maja 2018 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas I - III

11.

6 czerwca 2018 r.

Dzień otwarty dla rodziców - pierwsza środa miesiąca

Konsultacje podczas dni otwartych (indywidualne rozmowy rodziców z nauczycielami) odbywają się w pierwsze środy w miesiącach podanych w tabeli w godz. 17.00 – 18.00:


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018:

  • 2 maja 2018 r. - środa - Dzień Flagi Narodowej

  • 4 maja 2018 r. - piątek - dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych

  • 1 czerwca 2018 r. - piątek po Bożym Ciele

 

Dyrektor szkoły

Dorota Patejko

do góry