Z życia szkoły O szkoleHistoriaGronoComeniusDokumenty

Szkoła z klasąWF z klasąPodział godzinLinki edukacyjne

Ogłoszenia

Dla uczniów

Dla rodziców

Prace uczniów

Konkursy

Chronimy Dzieci

Osiągnięcia

Galeria

Szkoła na YouTube

Bezpieczny Internet

Promocja zdrowia

Archiwum

Kontakt

 

    

 

Ogłoszenia


Informacja dla Rodziców o iDzienniku

 

 

do góry


 

Harmonogram spotkań z rodzicami

w roku szkolnym 2016/2017

L. p.

Data spotkania

Rodzaj spotkania

1.

21 września 2016 r.

Zebrania z rodzicami

2.

5 października 2016 r.

Dzień otwarty dla rodziców - pierwsza środa miesiąca

3.

16 listopada 2016 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas IV - VI

4.

23 listopada 2016 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas I - III

5.

7 grudnia 2016 r.

Dzień otwarty dla rodziców - pierwsza środa miesiąca

6.

11 stycznia 2017 r.

Zebrania z rodzicami (informacja o postępach za I semestr)

7.

8 marca 2017 r.

Dzień otwarty dla rodziców - pierwsza środa miesiąca

8.

5 kwietnia 2017 r.

Dzień otwarty dla rodziców - pierwsza środa miesiąca

9.

10 maja 2017 r.

Zebrania z rodzicami

10.

7 czerwca 2017 r.

Dzień otwarty dla rodziców - pierwsza środa miesiąca

Konsultacje podczas dni otwartych (indywidualne rozmowy rodziców z wychowawcami) odbywają się w pierwsze środy w miesiącach podanych w tabeli w godz. 17.00 – 18.00:


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017:

  • 14 października 2016 r. - Dzień Edukacji Narodowej

  • 31 października 2016 r.

  • 2 maja 2017 r. - Dzień Flagi Narodowej

  • 16 czerwca 2017 r. - piątek po Bożym Ciele

 

Dyrektor szkoły

Dorota Patejko

do góry