Z życia szkoły O szkoleHistoriaGronoComeniusDokumenty

Szkoła z klasąWF z klasąPodział godzinLinki edukacyjne

Ogłoszenia

Dla uczniów

Dla rodziców

Prace uczniów

Konkursy

Chronimy Dzieci

Osiągnięcia

Galeria

Szkoła na YouTube

Bezpieczny Internet

Promocja zdrowia

Archiwum

Kontakt

 

    

Podział godzin na rok szkolny 2016/2017

 

klasy

2 a 

2 b

3 a

3 b

5

6

klasa 1

 

L. p.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

Edukacja wczes.

Edukacja wczes.

W. f.

Edukacja wczes.

Edukacja wczes.

2.

Edukacja wczes.

W. f.

Edukacja wczes.

Religia

Edukacja wczes.

3.

Edukacja wczes.

J. angielski

Edukacja wczes.

Edukacja wczes.

Religia

4.

W. f.

Edukacja wczes.

Z. komputerowe

Edukacja wczes.

Edukacja wczes.

5.

 

Edukacja wczes.

 

J. angielski

 

 

do góry

klasa 2 a

L. p.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

Edukacja wczes.

Edukacja wczes.

Edukacja wczes.

Edukacja wczes.

J. angielski

2.

Edukacja wczes.

Edukacja wczes.

Religia

Edukacja wczes.

Edukacja wczes.

3.

W. f.

Edukacja wczes.

Edukacja wczes.

W. f.

Edukacja wczes.

4.

Edukacja wczes.

Religia

Edukacja wczes.

J. angielski

Edukacja wczes.

5.

Z. komputerowe

W. f.

Z. komputerowe

 

 

 

do góry

klasa 2 b

L. p.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

W. f.

Edukacja wczes.

Edukacja wczes.

Edukacja wczes.

W. f.

2.

J. angielski

Edukacja wczes.

Edukacja wczes.

Edukacja wczes.

Z. komputerowe

3.

Edukacja wczes.

Religia

Edukacja wczes.

J. angielski

Edukacja wczes.

4.

Edukacja wczes.

Z. komputerowe

Ed. muzyczna

W. f.

Edukacja wczes.

5.

Edukacja wczes.

 

Ed. plastyczna

Religia

 

 do góry

klasa 3 a

L. p.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

.J. angielski

Edukacja wczes.

Edukacja wczes.

W. f.

Edukacja wczes.

2.

Edukacja wczes.

Edukacja wczes

Edukacja wczes.

Edukacja wczes.

Edukacja wczes.

3.

Edukacja wczes.

Z. komputerowe

W. f.

Religia

Edukacja wczes.

4.

Ed. muzyczna

J. angielski

Edukacja wczes.

Z. komputerowe

W. f.

5.

Ed. plastyczna

Religia

 

Edukacja wczes.

 

 do góry

klasa 3 b

L. p.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

Edukacja wczes.

W. f.

Edukacja wczes.

Edukacja wczes.

Edukacja wczes.

2.

W. f.

Edukacja wczes.

Edukacja wczes.

Edukacja wczes.

Edukacja wczes.

3.

Edukacja wczes.

Edukacja wczes.

Edukacja wczes.

Edukacja wczes.

W. f.

4.

Edukacja wczes.

J. angielski

Religia

Religia

J. angielski

5.

 

Z. komputerowe

Edukacja wczes.

Z. komputerowe

 

 do góry

klasa 4

L. p.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

J. polski

Religia

J. polski

Religia

Matematyka

2.

Matematyka

Matematyka

Przyroda

J. polski

Technika

3.

z. komp. gr. 1

J. ang. gr. 2

Historia

Matematyka

J. polski

J. polski

4.

Przyroda

Godz. wych.

J. ang. gr. 1

w. f. gr. 2

Matematyka

Muzyka

5.

j. ang. gr. 1

W. f.   gr. 2

W. f.

gr. 1

J. ang. gr. 2

Plastyka

w. f. gr. 1

J. ang. gr. 2

J. ang. gr. 1

W. f. gr. 2

6.

 

Przyroda

 

w. f. gr. 1

Z. komp. gr. 2

W. f. - basen

                Godzina wyjazdu na basen spod szkoły: 12:45

                Czas zajęć w wodzie: 13:00- 13:45

do góry

klasa 5

L. p.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

Matematyka

Matematyka

Przyroda

J. polski

J. polski

2.

J. polski

J. angielski

J. polski

Matematyka

J. polski

3.

Przyroda

Przyroda

Religia

Z. komputerowe

Technika

4.

J. angielski

Historia

Matematyka

J. angielski

Matematyka

5.

 

Plastyka

W. f.

 

Muzyka

6.

 

Religia

W. f.

 

 Godz. wych.

7.

 

W. f.

 

 

W. f. - basen

                 Godzina wyjazdu na basen spod szkoły: 13:35

                Czas zajęć w wodzie: 13:55 - 14:40

 

Plan zajęć – Wychowanie do życia w rodzinie dla klasy V

 

Czwartek – lekcja 5

 

Miesiąc

Terminy zajęć

Październik

20 X

27 X

 

 

Listopad

10 XI

17 XI

24

 

Grudzień

1 XII

8 XII

15 XII

22 XII

Styczeń

5 I – dz.

12 I - chł.

ferie

ferie

Luty

2II – dz.

9 II – chł.

16II - dz.

23 II - chł.

Marzec

2III – dz.

9III – chł.

16 III - dz.

23 III - chł.

 

Łącznie: chłopcy - 14 godz. – 45 min.      dziewczynki - 14 godz. – 45 min.

do góry

klasa 6

L. p.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

J. ang. gr. 2

J. ang. gr. 1

J. polski

Matematyka

Technika

2.

j. ang. gr. 1

z. komp. gr. 2

J. polski

Matematyka

J. polski

Religia

3.

Matematyka

Matematyka

Z. komp. gr. 1

J. ang. gr. 2

J. polski

Matematyka

4.

Historia

Przyroda

Przyroda

Godz. wych.

J. polski

5.

J. polski

Przyroda

Religia

Plastyka

Historia

6.

W. f.

W. f.

j. ang. gr. 1

J. ang. gr. 2

Muzyka

7.

W. f.

 

 

 

J. pol. wyr.

8.

 

 

 

 

W. f. - basen

                Godzina wyjazdu na basen spod szkoły: 14:35

                Czas zajęć w wodzie: 14:45 - 15:30

 

Plan zajęć – Wychowanie do życia w rodzinie dla klasy VI

 

Wtorek – lekcja 7

 

Miesiąc

Termin zajęć

Październik

18 X

25 X

 

 

 

Listopad

8 XI

15 XI

22 XI

29 XI

 

Grudzień

6 XII

13 XII

20 XII

święta

święta

Styczeń

3 I – dz.

10 I – chł.

ferie

ferie

31 I – dz.

Luty

7 II – chł.

14 II – dz.

21 II –chł.

28 II – dz.

 

Marzec

7 III - chł.

14 III - dz.

21 III - chł.

 

 

Łącznie: chłopcy - 14 godz. – 45 min.      dziewczynki - 14 godz. – 45 min.

 

do góry