Z życia szkoły O szkoleHistoriaGronoComeniusDokumenty

Szkoła z klasąWF z klasąPodział godzinLinki edukacyjne

Ogłoszenia

Dla uczniów

Dla rodziców

Prace uczniów

Konkursy

Chronimy Dzieci

Osiągnięcia

Galeria

Szkoła na YouTube

Bezpieczny Internet

Promocja zdrowia

Archiwum

Kontakt

 

    

Promocja zdrowia - działania

 Rok szkolny 2010/2011

Szkoła Promująca Zdrowie - nasze plany na nowy rok szkolny

Jesteśmy mistrzami kuchennego stołu


Szkoła Promująca Zdrowie - nasze plany na nowy rok szkolny

Od tego roku czynimy starania o nadanie naszej placówce Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie. W związku z tym podjęliśmy się realizacji wielu zadań prozdrowotnych nacechowanych eco- holistycznie.

Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie

- kilka słów przypomnienia…

Koncepcja SzPZ narodziła się w Europie w połowie lat 80. Polska przystąpiła do Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie we wrześniu 1992r. Promocją zdrowia nasza szkoła interesowała się od roku 1997 i wtedy to zaczęliśmy realizować zadania wynikające z jej koncepcji. Po kilkuletniej pracy i spełnieniu wszystkich stawianych nam wymagań, w dniu 20 marca 2001r. zostaliśmy przyjęci do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i otrzymaliśmy CERTYFIKAT nadający naszej placówce tytuł „Szkoła Promująca Zdrowie”.

Obecnie w sieci Szkół dla Zdrowia w Europie przyjmuje się eko- holistyczny model szkoły promującej zdrowie. Zakłada on, że działania na rzecz zdrowia nie mogą ograniczać się do samej szkoły, lecz muszą być powiązane i wspierane przez różne instytucje . 

W Polsce koncepcja SzPZ stale się rozwija i ulega modyfikacjom. Zakłada się , że

·        szkoła jest środowiskiem, w którym nie tylko uczymy się i pracujemy, ale także żyjemy, czyli nawiązujemy kontakty z innymi, przeżywamy porażki i sukcesy, odpoczywamy, bawimy się, itp. A zatem jest miejscem, w którym powinniśmy się dobrze czuć;

·        jest integralnym elementem środowiska lokalnego;

·        jest miejscem, które powinno  przygotowywać nas do dokonywania „zdrowych” wyborów w życiu;

·        tworzy fizyczne i społeczne warunki sprzyjające ochronie zdrowia;

·        umożliwia nam aktywne uczestnictwo w działaniach na rzecz zdrowia własnego i innych.

 

Zgodnie z tymi założeniami przyjęto polską definicję SzPZ:

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE TWORZY WARUNKI I PODEJMUJE DZIAŁANIA, KTÓRE SPRZYJAJĄ:

·        DOBREMU SAMOPOCZUCIU SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ,

·        PODEJMOWANIU PRZEZ JEJ CZŁONKÓW DZIAŁAŃ NA RZECZ ZDROWIA WŁASNEGO I INNYCH LUDZI ,

·        TWORZENIU ZDROWEGO ŚRODOWISKA.

Po przeprowadzonej diagnozie środowiska szkolnego wyłoniły się zagadnienia, na których w najbliższym czasie się skupimy:

- nawyki żywieniowe,

- higiena osobista i otoczenia,

- aktywne spędzanie czasu wolnego,

- uzależnienia od środków masowego przekazu ( w szczególności od komputerów),

- relacje międzyludzkie ( klimat, atmosfera sprzyjające dobremu samopoczuciu, właściwemu rozwojowi, nawiązywaniu pozytywnych relacji)

Zachęcamy wszystkich rodziców do wspierania naszych działań.

do góry


Jesteśmy mistrzami kuchennego stołu!

Wiemy, co jest smaczne, zdrowe i niezbędne do prawidłowego rozwoju naszego organizmu. Potrafimy samodzielnie wykonać sałatki i surówki.

Uczniowie klasy I b wykonali surówkę z owoców i warzyw. Wykazali się przy tym dużą sprawnością w posługiwaniu się nożem i tarką do jarzyn.

Drugoklasiści sporządzili sałatkę o dziwnym składzie- tuńczyk, rodzynki, kukurydza, orzechy i przyprawy.

Potrawy były pyszne!

Zdjęcia w galerii

klasa I b

klasa II

do góry